Tillbaka

Integritetspolicy

GRIGEO INTEGRITETSPOLICY

Som en av de största grupperna inom pappers- och träindustri i de Baltiska länderna erkänner Grigeo AB vikten att skydda personliga uppgifter och respekterar varje persons rätt att göra det.

I denna integritetspolicy ("Integritetspolicy") tillhandahåller vi information om hur Grigeo AB, juridisk enhetskod 110012450, säte i Vilnius g. 10, Grigiskes, Vilnius, (nedan kallat "Företaget") hanterar dina personuppgifter som du kan ange på webbplatsen www.grite.lt (nedan kallad "Hemsidan"), i våra sociala medier, genom att kontakta oss via e-post eller telefon eller genom besök på Företagets kontor.

Vilka personliga uppgifter samlar vi?

När du besöker Företagets kontor, webbplats, sociala medier, kontaktar oss via e-post eller telefon kan vi samla in följande:

  • Data som samlas genom kakor (för mer detaljer se ”Vilka kakor används på Hemsidan?”)
  • Data som du anger vid frågor, begäran eller överklaganden (för- och efternamn, e-mail, ditt meddelande). Dessa uppgifter kommer att lagras i 2 (två) år efter att ha fått din begäran.
  • Data som du anger när du vill delta i våra tävlingar, kampanjer och (eller) lotterier (för- och efternamn, e-mail, telefonnummer och andra uppgifter som efterfrågas enligt tävlings- eller kampanjregler). Dessa uppgifter kommer att lagras inom den tidsperiod som är avsedd i relevanta tävlings-, kampanjs- och (eller) lotteriregler. Uppgifterna kommer att lagras med ditt samtycke som du har gett tillsammans med dina uppgifter när du anmälde dig till tävlingen, kampanjen eller lotteriet.
  • Data som du frivilligt anger genom dina egna aktiva åtgärder på våra sociala medier, t.ex. Facebook (för- och efternamn, kommentarer, frågor, etc.). Dessa uppgifter kommer att lagras i 2 (två) år efter det att de lämnats in.
  • Din videodata om du hamnar i videobevakningsområdet när du besöker Företagets kontor. Vi hanterar videodata från våra anställda och andra som har hamnat i videoövervakningsområdet i enlighet med vårt legitima intresse att säkerställa deras och egendomssäkerhet. Dessa uppgifter kommer att lagras i 14 (fjorton) kalenderdagar.
  • Andra personliga uppgifter som du kan ange när som helt genom att använda vår Hemsida eller genom kontakt med oss. Dessa uppgifter kommer att lagras i 2 (två) år efter det att de lämnats in.

Vilka kakor används på Hemsidan?

En kaka är en datafil som webbservern skickar till webbläsaren och som lagras i webbläsaren. Detta data skickas till webbservern varje gång när webbläsaren vill öppna en sida från servern. Det låter webbservern identifiera och övervaka webbläsaren.

Mer information om kakor som används på Hemsidan kan hittas här:

Namn av kakan
Syfte av kakan
Tidpunkt på skapelsen
Giltighet
Uppgifter som används
laravel_session
Används som identifierare för session till php laverel system (https://laravel.com/)
När man går in på sidan
Tills man stänger fliken med sidan
Unik ID
_ga
Används för att samla statistiska uppgifter om webbsidans trafik.
När man går in på sidan
2 år
Unik ID
_gat
Används för att begränsa antal hänvisningar till doubleckick.net
När man går in på sidan
1 minut
Heltal
_gid
För att samla statistisk data
När man går in på sidan
24 timmar
Unik ID
XSRF-TOKEN
CSRF / XSRF säkerhetsmärke för att skydda webbplatsen från CSRF-attacker
När man går in på sidan
Tills man stänger fliken med sidan
Unik ID


Vem kan vi avslöja dina personuppgifter?

Vi kan avslöja dina personliga uppgifter för vilket företag som helst inom Grigeo AB företagsgrupp.

Vi kan till och med avslöja dina personliga uppgifter till personuppgiftshanterare som tillhandahåller tjänster eller utför arbete (IT-arbeten, underhåll av programvara, administrations-, säkerhets- och arkivtjänster, etc.) och hanterar dina uppgifter som Företagets registeransvarige. Personuppgiftshanterare har rätt att hantera personliga uppgifter bara i enlighet med våra föreskrifter och i den utsträckning som är väsentligt. När vi anställer personuppgiftshanterare tar vi alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att våra datahanterare har tagit passande organisatoriska och tekniska åtgärder som garanterar skydd av personliga uppgifter och behåller sekretess för personliga uppgifter.

Vi informerar att dina personliga uppgifter inte kommer att medges till något tredje parti och (eller) någon internationell organisation.

Hur använder vi dina personuppgifter som når oss genom sociala medier?

Data som du anger på sociala medier (inklusive meddelande, användning av ”Like” och ”Follow” fälten och andra slags kommunikation) kontrolleras av sociala mediers hanterare.

Nu har vi konto på följande sociala medier:

Vi rekommenderar att läsa igenom tredje partiens integritetspolicy och kontakta tjänsteleverantörer direkt om du har några frågor angående hur de använder dina personliga uppgifter.

Hur hanteras dina personliga uppgifter?

Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med bestämmelser i Republiken Litauens lag om rättsligt skydd för personuppgifter och andra lagar.

Dina personliga uppgifter hanteras endast på de rättsliga grunder som definieras av regelverk som reglerar skydd av personuppgifter. De hanteras med ditt samtycke och bara när det måste göras på grund av Företagets berättigade intresse (videoövervakning).

När dina personliga uppgifter behandlas genomför vi organisatoriska och tekniska åtgärder som skyddar personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, modifiering, avslöjande och annan olaglig hantering.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Dina personliga uppgifter kommer att lagras inom tidperioder som anges i den här integritetspolicyn. När uppgifternas hanteringstid är över, kommer uppgifterna att raderas eller förstöras.

Ifall dina personuppgifter är del av relevanta handlingar (avtal, anvisning, förfråga, osv.) kommer vi att arkivera handlingarna och lagra de i enlighet med de tider som anges i Index för allmänna dokumentlagringsperioder, vilket är godkänt av Litauens huvudarkivarie.

Vi lovar att vi aldrig kommer att lagra dina personuppgifter längre än vad som krävs för databehandling eller vad det är lagstadgat (ifall lag anger en längre datalagringsperiod).

Vilka är dina rättigheter? 

Du har rätt att:

lämna en skriftlig begäran med frågan om vi hanterar data om dig och, om sådan information hanteras, har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter och följande information: behandlingssyfte, kategorier av relevanta personuppgifter, datamottagare eller kategorier av datamottagare som har fått eller kommer att få dina personuppgifter; den förväntade perioden för lagring av dina personuppgifter (om möjligt) eller kriterierna för att bestämma sådan period (om inte möjligt);

Önska att korrigera felaktiga eller komplettera ofullständiga personuppgifter;

Önska att radera dina personliga uppgifter. Oavsett allt är din rätt inte absolut och måste motiveras med minst en av följande skäl: personuppgifter är inte längre nödvändiga för att uppnå de syften som de samlades in eller på annat sätt behandlades för; du har bestämt dig för att avbryta ditt samtycke att behandla dina personuppgifter (ifall dina personliga uppgifter behandlas enbart i enlighet med ditt samtycke och det inte finns någon annan anledning); dina personuppgifter har behandlats olagligt; vi har fått skyldighet att radera dina personliga uppgifter;

Önska att begränsa hantering av dina personliga ifall: Du har ifrågasatt uppgifternas noggrannhet under en sådan period som behövs för att verifiera deras riktighet; behandling av dina personuppgifter är olaglig, men du samtycker inte att de skulle raderas och istället begär att begränsa deras användning; vi inte längre behöver dina uppgifter för bearbetningsändamål, men de är nödvändiga för dig för att skapa, verkställa eller försvara rättsliga krav. När hantering av dina personliga uppgifter är begränsad kan vi ändå behandla (ej lagra) dem med ditt samtycke eller för att skapa, verkställa eller försvara rättsliga krav och (eller) för att skydda din eller andras rättigheter eller allmänt intresse;

Be att skicka dina personliga uppgifter som vi behandlar till annan uppgiftshanterare (om det är möjligt);

Lämna in ett klagomål om du tycker att dina som subjekts rättigheter är (eller kan) brytas.

Hur kan du hävda dina rättigheter?

För att hävda dina rättigheter ange dina förfrågningar, klagomål eller fordringar skriftligt:

e-mail: info@grigeo.lt

genom post till Vilniaus g. 10, Grigiskes, 27101 Vilniaus m. sav., Litauen

eller besök Grigeo AB säte i Vilniaus g. 10, Grigiskes, 27101 Vilniaus stadskommun, Litauen

Vi kommer att svara på förfrågningar, klagomål eller krav som vi har fått skriftligt i enlighet med det rättsliga förfarandet och villkoren. Vi kommer att sträva efter att upplysa dig så snart som möjligt, men inte senare än 30 dagar efter mottagandet av din begäran.

Om vi har någon misstanke angående den begärande personens identitet efter att ha fått förfrågning, klagomål eller krav, har vi rätt att be om sökandens identitetshandling.

Ifall vi inte kan ange dig nödvändig information och (eller) du har anspråk angående behandling av dina personliga uppgifter, har du rätt att vända sig till statlig datasäkerhetsinspektion och lämna in ett klagomål.

Hur kommer vi att informera dig om ändringar i Integritetspolicy?

Vi kan förnya eller ändra integritetspolicy när som helst. Sådan uppdaterad eller ändrad integritetspolicy träder i kraft från det datum då den publiceras på vår hemsida. Du borde kolla den ibland och säkerställa att du samtycker med den relevanta versionen av vår integritetspolicy.

Vi kommer att informera dig om de enligt oss viktigaste ändringarna genom att upplysa de på vår hemsida. Ifall du vill veta när integritetspolicyn uppdaterades sist, kan du kolla ”uppdateringsdatum” som anges nedan.

Hur kan du kontakta oss?

Om du har frågor angående villkoren i denna integritetspolicy kan du gärna kontakta oss genom att ringa telefonen nedan, genom att skicka en förfråga via email eller skicka ett brev:

Grigeo AB

Juridisk enhetskod: 110012450

Säte: Vilniaus g. 10, Grigiskes, 27101 Vilnius stads kommun, Litauen

Tel. nr. (+370 5) 243 5801

E-mail: info@grigeo.lt

Dessa villkoren för vår integritetspolicy regleras av Republiken Litauens lag. Alla tvister som härrör från dessa bestämmelser kommer att lösas genom förhandlingar och, ifall det misslyckas, i litauiska domstolar i Vilnius.

Den senaste uppdateringen av integritetspolicyn skedde den 24e maj 2018.

Denna webbsidan använder kakor. Genom att trycka på knappen ”JAG SAMTYCKER” godkänner du vår användning av kakor. Du kan när som helst återkalla eventuella samtycken som du gett oss genom att ändra webbläsarens parametrar och radera kakornas. Mer detaljerad information finner du här: Integritetspolicy.

Accepterar