lt
LV
EE
EN
Produktai

Naujienos

"Su Grite į SPA" žaidimo laimėtojai

Pirmos savaitės mažųjų prizų laimėtojai:

1.  Marius Zeimys
2.  Vilma Šnurevičiūtė
3.  Albinas Šerkšnas
4.  Rita Preidienė
5.  Vidmantas Obolevičius
6.  Ana Novikova
7.  Arnas Matulevičius
8.  Irena Kontromavičienė
9.  Egidijus Eisimantas
10.  Erika Azatova

Antros savaitės mažųjų prizų laimėtojai:

1.  Darius Leonovas
2.  Galina Tiščenko
3.  Diana Einingienė
4.  Vita Žemeckaitė
5.  Daiva Ivanickienė
6.  Jolanta Turskienė
7.  Algirdas Tamašauskas
8.  Vilija Lendzbergienė
9.  Julija Slivkienė
10.  Rita Slabadienė

Pagrindinio prizo laimėtoja

Violeta Petrėnaitė 


Pirmosios savaitės laimėtojai

1.  Marius Zeimys

2.  Vilma Šnurevičiūte

3.  ALBINAS ŠERKŠNAS

4.  Rita Preidienė

5.  Vidmantas Obolevičius

6.  Ana Novikova

7.  Arnas Matulevičius

8.  Irena Kontromavičienė

9.  Egidijus Eisimantas

10.  Erika Azatova 


GRIGEO PRIVATUMO POLITIKA

GRIGEO PRIVATUMO POLITIKA

Būdama viena didžiausių popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse, AB „Grigeo“ įmonių grupė pripažįsta asmens duomenų apsaugos svarbą ir gerbia kiekvieno asmens teisę į savo asmens duomenų apsaugą.

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip AB „Grigeo“, juridinio asmens kodas 110012450, buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, Vilniaus m. sav., Lietuva (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.grite.lt (toliau - Interneto svetainė), mūsų socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu ar atvykus į Bendrovės buveinę.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?

Jums apsilankius Bendrovės buveinėje, Interneto svetainėje, socialinės žiniasklaidos paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

·  informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žr. „Kokie slapukai naudojami šioje interneto svetainėje?“);

·  informaciją, kurią Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas, prašymus ar skundus (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo Jūsų paklausimo gavimo dienos;

·  informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;

·  duomenis, kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mūsų socialinės žiniasklaidos priemonių paskyrose (pvz., Facebook). Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos;

·  Jūsų vaizdo  duomenis, jeigu pateksite į  vaizdo stebėjimo lauką atvykę į Bendrovės buveinę. Mes tvarkome savo darbuotojų bei kitų į vaizdo stebėjimo lauką patekusių asmenų vaizdo duomenis mūsų teisėto intereso pagrindu, siekdami užtikrinti jų bei turto saugumą. Šiuos duomenis saugosime 14 (keturiolika) kalendorinių dienų;

·  bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Interneto svetaine ar su mumis bendraudami. Šiuos duomenis saugosime 2 (dvejus) metus nuo jų pateikimo dienos.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Daugiau informacijos apie Interneto svetainėje naudojamus slapukus rasite čia:

Slapuko pavadinimas

Slapuko paskirtis

Sukūrimo momentas

Galiojimo laikas

Naudojami duomenys

laravel_session

Naudojamas kaip sistemos sesijos identifikatorius php laravel sistemos (https://laravel.com/)

Įeinant į interneto svetainę

Iki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos

Unikalus ID

_ga

Naudojamas statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Įeinant į interneto svetainę

2 metai

Unikalus ID

_gat

Naudojamas riboti kreipimusi skaičiui į doubleckick.net

Įeinant į interneto svetainę

1 minutė

Sveikas skaičius

_gid

Naudojamas statistinei informacijai rinkti

Įeinant į interneto svetainę

24 valandos

Unikalus ID

XSRF-TOKEN

CSRF / XSRF saugumo žymė, skirta apsaugoti svetainę nuo CSRF tipo atakų

Įeinant į interneto svetainę

Iki interneto svetainės lango uždarymo pabaigos

Unikalus ID

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai AB „Grigeo“ įmonių grupės įmonei.

Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ir (ar) tarptautinei organizacijai.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?

Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

·  tinkle “Facebook“ - @Grigeo.grupe, @grite.lt,  kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation

·  tinkle “LinkedIn“ - Grigeo, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

·  tinkle „YouTube“ – Grite video, kurio privatumo politika yra pateikiama  adresu https://policies.google.com/privacy?hl=en#application

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Jūsų asmens duomenis tvarkome tik remdamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais – Jūsų sutikimu bei kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės teisėto intereso (vaizdo stebėjimas).

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kaip ilgai saugome Jūsų duomenis?

Jūsų asmens duomenis saugosime šioje Privatumo politikoje nustatytais terminais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminams, jie bus ištrinami ar sunaikinami.

Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys bus atitinkamų dokumentų (sutartys, įsakymai, prašymai ir kt.) tekstuose, juos archyvuosime ir saugosime vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais.

Pažadame, kad visais atvejais saugosime Jūsų asmens duomenis ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Kokios yra Jūsų teisės ?

Jūs turite teisę:

·  pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;

·  reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

·  reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

·  reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

·  prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

·  pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:

·  el. paštu: info@grigeo.lt

·  siunčiant paštu adresu Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

·  atvykus į AB „Grigeo“ buveinę Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje. Jums reikėtų kartais patikrinti ją ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali Privatumo politikos versija.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, maloniai prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytais rekvizitais, skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:

AB „Grigeo“

Juridinio asmens  kodas 110012450

Buveinės adresas: Vilniaus g. 10, Grigiškės, 27101 Vilniaus m. sav., Lietuva

Tel. +370 5 243 5801

El. paštas: info@grigeo.lt

Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos teismuose Vilniuje.

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2018 m. gegužės 24d. 


Prekės ženklas „Grite“ švenčia 20 metų jubiliejų

Prekių ženklas „Grite“ švenčia 20 metų jubiliejų

„Grite“ prekių ženklo istorija prasidėjo 1996 m., kai Jums pristatėme naujos kokybės modernių produktų „Grite“ šeimą. Ją sudaro tualetinis popierius, popieriniai rankšluosčiai, servetėlės ir nosinaitės Jūsų namams ir biurui. Būtent 1996 m. „Grigiškių“ gamykloje įdiegėme modernias popieriaus perdirbimo ir pakavimo linijas ir čia prasidėjo nauja mūsų įmonės istorija. Prisimindami praeitį, esame įsitikinę, kad jei anuomet nebūtume investavę į technologijų naujoves, 20 metų jubiliejaus šiandien nešvęstume. Dėl to ši sukaktis mums yra ypač reikšminga, įkvepia nesustojant kurti ir išlikti lyderiais Baltijos šalyse.

Galime didžiuotis savo istoriniu tvarumu ir stabilumu. Grigiškėse netoli Vilniaus nuo neatmenamų laikų gaminamą tualetinį popierių galima laikyti Lietuvos gerovės evoliucijos simboliu: kadaise visur vienodai pilkas, ekonominių transformacijų laikais – labai šiurkštus ir dar labiau neišvaizdus, dabar jis perpildytose parduotuvių lentynose išdidžiai rikiuojasi greta užsienietiškų įvairiais raštais dekoruotų ritinėlių.

Siekdami išlaikyti higieninio popieriaus gamintojo lyderio pozicijas Baltijos šalyse, nuolat investuojame į gamybos technologijas ir įrangą, leidžiančią gaminti kokybiškus gaminius ir tausoti aplinką. „Grigiškių“ popieriaus fabrike 2015 m. startavo nauja Italijos pramoninių linijų inžinierių sukurta higieninio popieriaus gaminimo mašina. Jos dėka ženkliai išaugo gamybos našumas – PM6 per metus pagamina tiek popieriaus, kad Žemės rutulį per pusiaują būtų galima apjuosti 15 kartų!

Per savo dviejų dešimtmečių istoriją prekės ženklą „Grite“ spėjome sustiprinti – 2015 m. pristatėme atnaujintą asortimentą ir prekinę išvaizdą. Dabar savo produktų pakuotes puošiame atnaujintu logotipu ir akcentuojame svarbiausią savybę – minkštumo ir tvirtumo balansą. Ši vizija kiekvieną dieną skatina maksimaliai išnaudoti visą gamybos mašinų ir konvertavimo linijų potencialą ir atsiduoti kūrybiniams, organizaciniams bei gamybiniams procesams. 

Šiandien prekių ženklas „Grite“ yra žinomiausias prekės ženklas savo srityje Lietuvoje, jo žinomumas sparčiai auga ir kitose šalyse. Lietuvoje parduodama apie 35 proc. „Grite“ produktų, kita dalis eksportuojama į Lenkiją, Čekiją, Vokietiją, Rumuniją, Baltarusiją, Ukrainą, Latviją, Estiją. Dabar jau turime nišą ir Švedijos bei Danijos prekybos centruose – čia tiekiame „Orchidea“, „Family“, „Grite“ gaminius, taip pat įgyvendiname privačiu prekės ženklu pažymėtų pakuočių gamybą.

Per 20 metų mus lydi viena iš svarbiausių „Grite“ vertybių – ekologiškumas ir draugiškas požiūris į aplinką. Popieriaus gamyba neatsiejama nuo aplinkosaugos faktoriaus, todėl šiuo atžvilgiu privalome būti ir esame itin atsakingi. Grite produktams gaminti naudojamas perdirbtas arba iš darniai tvarkomų miškų medienos pagamintas plaušas, suvartojama mažiau elektros energijos, naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, mažiau teršiama aplinka. Beje, mes esame pirmieji Lietuvoje, gavę „Ecolabel“ sertifikatą, kuris žymi, kad visi mūsų gaminiai atitinka aukščiausius ekologiškumo standartus.

Mūsų klientai – Lietuvos ir užsienio šalių žmonės, verslo įmonės, sveikatos apsaugos įstaigos ir kitos organizacijos. Vertiname jų pasirinkimą, o būdami taip arti mūsų klientų, siekiame aukščiausios kokybės ir pasitikėjimo.

„Grigeo Grigiškės“ pasididžiavimas – prekės ženklas „Grite“ – švenčia 20 metų jubiliejų. Šią šventinę akimirką mūsų sugalvotas noras – lydėti Jus kasdien dar 20 ateinančių metų ir daugiau! #Grite20

„Grite“ pasiekimai per 20 veiklos metų:

 • 1996 m. įdiegtos naujos, modernios krepuoto popieriaus perdirbimo ir tualetinio popieriaus bei popierinių rankšluosčių pakavimo linijos. Įmonė pradėjo gaminti naujos kokybės higieninio popieriaus gaminių šeimą „Grite” (tualetinį popierių, popierinius rankšluosčius, popierines servetėles ir nosinaites).
 • 1998 m. vykusiame „Lietuvos metų gaminio“ konkurse „Grite“ ženklu pažymėtos servetėlės pelnė aukso medalį.
 • 1999 m. tuose pačiuose apdovanojimuose aukso medaliu buvo įvertintas ir „Grite“ gaminamas tualetinis popierius.
 • 2007 m. išplėsta popieriaus gamyba, pradėjo veikti naujos servetėlių ir lapinių popierinių rankšluosčių gamybos linijos.
 • Nuo 2008 m. rinkai siūlomi itin aukštos kokybės ir klientų poreikius atitinkantys gaminiai – tualetinis popierius ir popieriniai rankšluosčiai, pagaminti naudojant pažangiausią „Fusion Art Embosing“ popieriaus pagrindo įspaudimo technologiją.
 • 2009 m. „Grite Lady Rose“ rankšluosčiai buvo pripažinti sėkmingiausiu nauju 2008 m. produktu popieriaus gaminių produktų grupėje.
 • 2010 m. „Grite Orchidea Gold“ pelnė aukso medalį Lietuvos pramonininkų konfederacijos konkurse „Lietuvos metų gaminys 2010“.
 • 2011 m. vykusiame „Lietuvos metų gaminio“ konkurse tualetinis popierius „Grite Family“ buvo apdovanotas aukso medaliu.
 • 2012 m. AB „Grigiškės“ gaminamiems sanitarinio-buitinio popieriaus produktams buvo suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas – ES „Gėlė“. Tai pirmoji įmonė Lietuvoje, kurios gaminiams tokį ženklą suteikė Aplinkos apsaugos agentūra.
 • 2013 m. konkurse „Lietuvos metų gaminys 2013“ gaminys „Grite Hey! Kids“ įvertintas aukso medaliu.
 • 2015 m. paleista žinomo Italijos gamintojo TOSCOTEC popieriaus mašina MP6, skirta aukščiausios kokybės celiuliozinio popieriaus gamybai.
 • 2015 m. tualetinis popierius „Grite Orchidea Seasons“ pateko į geriausių 2015 metų naujienų trejetuką ir Popieriaus produktų kategorijoje laimėjo pirmą vietą!
Šiandien „Grite“ produkcijos šeimą kuria ir ja rūpinasi daugiau nei 270 įmonės darbuotojų. 

Naujoji popieriaus gaminimo mašina – tik aukščiausios kokybės produkcija Jums

Siekdami išlaikyti higieninio popieriaus gamintojo lyderio pozicijas Baltijos šalyse, nuolat investuojame į gamybos technologijas bei įrangą, leidžiančią gaminti tik kokybiškus gaminius bei tausoti aplinką.

2015m. kovo mėn Grigiškių popieriaus fabrike startavo naujoji higieninio popieriaus gaminimo mašina, kurią sukūrė ir pagamino Italijos pramoninių linijų gamintojas TOSCOTEC. Naujoji popieriaus mašina gamina išskirtinai celiuliozinį popierių, kuris gali būti skirtas tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams, valomajam popieriui, nosinaitėms bei servetėlėms.

Ši naujoji įranga yra unikali savo galimybėmis ir įspūdingais greičiais - dabar higieninio popieriaus iš celiuliozės pagaminame tris kartus daugiau ir du kartus greičiau. Gamybos metu pasiekiamas net 108km/h popieriaus sūkimosi greitis!

Naujasis GRITE veidas

GRITE prekės ženklas yra gerai žinomas Baltijos šalių pirkėjams, tad augantys vartotojo poreikiai įkvepia mus judėti pirmyn ir kiekvieną dieną tobulinti produkciją.

2015m. pavasarį GRITE pristatė atnaujintą asortimentą bei prekinę išvaizdą.

Nuo šiol GRITE – tai trys produktų šeimos: GRITE Family, GRITE Perlum bei GRITE Orchidea. Kiekvienos produktų šeimos pakuotės paženklintos Grite Balance Rate ikonėlėmis, kurių dėka vartotojui lengviau pasirinkti sau tinkamą produktą pagal poreikį bei kokybės ir kainos santykį.

Naujoji Grite – tai užtikrinta kokybė, minkštumas ir tvirtumas.

 • TUALETINIS POPIERIUS
 • POPIERINIAI RANKŠLUOSČIAI
 • POPIERINĖS NOSINAITĖS
 • SERVETĖLĖS